Thời gian Mở cửa: Các ngày trong tuần: 7:30 - 20:00

0 sản phẩm

  • Giỏ hàng của bạn trống!

Hướng dẫn tạo logo trong Altium designer từ hình ảnh

11/04/2021   |   1632

Làm thế nào để thêm logo vào altium designer? Bài viết này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chi tiết như sau: 

Bước 1. Đầu tiên, các bạn download Altium DelphiScript Scripts về và lưu vào folder của bạn tại đây:  Download

Bước 2. Chuẩn bị file logo ở dạng đen trắng. Ở đây mình sẽ lưu file logo dưới dạng BMP monochome color: 

Bước 3. Vào File -> Run Scripts, chọn đến folder đã lưu scrip lúc nãy ...\Scripts\Delphiscript Scripts\PCB\PCB Logo Creator và chọn vào PCBLogoCreator.PRJSCR

Bước 4. Chọn file logo trắng đen đã chuẩn bị ở bước 2, chọn layer mong muốn và chỉnh lại Scaling factor cho phù hợp rồi nhấn convert

Kết quả :