Thời gian Mở cửa: Các ngày trong tuần: 7:30 - 20:00

0 sản phẩm

 • Giỏ hàng của bạn trống!

Hướng dẫn nạp firmware ST-Link V2

02/03/2021   |   2503

ST-Link V2 là debugger dành cho các dòng chip STM8 và STM32.

Trong hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn các bạn nạp firmware lên ST-Link V2 (chip STM32F103C8T6 cho ST-Link V2 và STM32F103CBT6 cho ST-Link V2-1)

2. Nạp firmware bootloader cho STM32F103C8T6/ STM32F103CBT6

 • Các bạn tải file và giải nén: ST-Link V2_V2.1 Boot loaders.zip
 • Pass: linhkienthuduc123
 • Các bạn chọn file để nạp:
  • ST-Link V2(STM32F103C8T6/STM32F103CBT6): để debug STM8 và STM32
  • ST-Link V2-1(STM32F103CBT6): để debug STM32, hỗ trợ Virtual COM Port

2. Cập nhật firmware ST-Link qua STM32 ST-LINK Utility

 • Các bạn chọn ST-LINK-> Firmware Update
 • Sau đó ấn update
 • Sau khi cập nhật xong, MCU sẽ hoạt động như ST-Link