Thời gian Mở cửa: Các ngày trong tuần: 7:30 - 20:00

0 sản phẩm

 • Giỏ hàng của bạn trống!

Hướng dẫn kết nối TCP/IP Module NB-IOT SIM7020E

20/02/2021   |   2356

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng module NB-IOT SIM7020E kết nối tới TCP server.

1. Kết nối dây

 • Giới thiệu về NB-IoT

https://linhkienthuduc.com/nb-iot-la-gi-tim-hieu-ve-narrowband-iot-va-ung-dung

 • Trong hướng dẫn này mình sẽ sử dụng USB-UART và máy tính để giao tiếp với module 7020E

https://linhkienthuduc.com/kit-phat-trien-nb-iot-sim7020e-sim7020-mini

 • Hướng dẫn từ nhà sản xuất

SIM7020 Command Manual

SIM7020 Series TCP/IP Application Note

 • Module này đã tích hợp nguồn buck nên các bạn chỉ cần cấp Vin từ 4.5V-15V là được. Trong hướng dẫn mình sử dụng nguồn USB 5V từ máy tính
 • Kết nối 5 chân từ module
  • USB-UART 5V ↔ SIM7020E-Vin
  • USB-UART GND ↔ SIM7020E-GND
  • USB-UART TX ↔ SIM7020E-RX
  • USB-UART RX ↔ SIM7020E-TX
  • USB-UART 3V3 ↔ SIM7020E-VIO

2. Test phần giao tiếp

Đây là các bước thiết lập để kiếm tra SIM7020E

Lưu ý: Các AT command kết thúc bằng \r\n

Kiểm tra kết nối SIM

AT Command

Phản hồi

Mô tả

AT+CPIN?

+CPIN: READY

 

OK

Kiểm tra SIM đã gắn vào hay chưa

AT+CSQ

+CSQ: 23,0

 

OK

Kiểm tra signal RF. Nếu signal là 99 thì có lỗi. Nếu signal bằng 0 thì cần chờ tín hiệu ổn định

AT+CGREG?

+CGREG: 0,1
OK

Kiểm tra PS service

AT+CGACT?

+CGACT: 1,1
OK

Kiểm tra module được tự động active hay không

AT+COPS?

+COPS: 0,2,"45204",9

 

OK

Kiểm tra thông tin nhà mạng. Ở đây 45204 là nhà mạng Viettel. 9 là mạng NB-IOT

 

AT+CGCONTRDP

 

+CGCONTRDP: 1,5,"v-internet",

"11.44.167.202.255.255.255.0",

,"203.113.131.6",

"203.113.131.5",,,,,1500

 

OK

Lấy APN tự động và IP từ nhà mạng

Nếu command AT+CGCONTRDP hoàn thành tức là module SIM đã kết nối với mạng NB-IoT.

DNS Parser và Ping

Khác với SIM800, SIM7020 khi kết nối cần dùng IP (không dùng domain được). Vì thế chúng ta cần lấy IP của domain mà mình cần kết nối.

AT Command

Phản hồi

Mô tả

AT+CDNSGIP="www.google.com"

OK

 

+CDNSGIP: 1,"www.google.com",

"74.125.68.103"

IP của www.google.com

AT+CIPPING="74.125.68.103"

OK

+CIPPING: 1,74.125.68.103,9,106

+CIPPING: 2,74.125.68.103,4,106

+CIPPING: 3,74.125.68.103,3,106

+CIPPING: 4,74.125.68.103,4,106

retryNo,IP,timeout,TTL

Kết nối đến server

AT Command

Phản hồi

Mô tả

AT+CSOC=1,1,1

+CSOC: 0
OK

Tạo socket. SocketID = 0

AT+CSOCON=0,5245,"116.247.119.165"

OK

Kết nối tới server port 5245

AT+CSOSEND=0,0, "Hello World"

OK

Gửi dữ liệu

AT+CSOCL=0

OK

Đóng socket

 

Flow chart kết nối TCP/IP

 

3. TCP/IP tương thích với SIM800

SIM7020 chỉ hỗ trợ TCP client. Đồng thời có thể sử dụng command tương tự như SIM800

AT Command

Phản hồi

Mô tả

AT+CSTT

OK

Bắt đầu task và set APN

AT+CIICR

OK

Kết nối GPRS hoặc CSD

AT+CIFSR

11.44.167.202

Lấy IP local

AT+CIPSTART="TCP","test.mosquitto.org","1883"

OK

Kết nối tới test.mosquitto.org port 1883

AT+CIPSEND

> hello TCP server

SEND OK

Gửi data đến server, sử dụng Ctrl+Z (hoặc 0x1A) để gửi

 

hello SIM7020

Data nhận từ server

 

CLOSED

Server kết thúc kết nối

 

Để tham khảo chi tiết hơn các bạn có thể tham khảo tại : SIM7020 Series TCP/IP Application Note