Header, Jumper

Tìm thấy 26 sản phẩm
Hàng Rào Đực Đơn 1.27mm 40 Chân 1 Hàng Xuyên Lỗ
Hàng Rào Đực Đơn 1.27mm 40 Chân 1 Hàng Xuyên Lỗ
- Giá bán: 1.026đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hàng Rào Đực Đơn 1.27mm 40 Chân 1 Hàng Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
Hàng Rào Đực Đơn 2.54mm 40 Chân Cong ngược 1 Hàng Cao 6mm Xuyên Lỗ
Hàng Rào Đực Đơn 2.54mm 40 Chân Cong ngược 1 Hàng Cao 6mm Xuyên Lỗ
- Giá bán: 1.900đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hàng Rào Đực Đơn 2.54mm 40 Chân Cong ngược 1 Hàng Cao 6mm Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
Hàng Rào Cái Đôi 2.54mm 20 Chân 2 Hàng Cao 8.5mm Xuyên Lỗ
Hàng Rào Cái Đôi 2.54mm 20 Chân 2 Hàng Cao 8.5mm Xuyên Lỗ
- Giá bán: 3.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hàng Rào Cái Đôi 2.54mm 20 Chân 2 Hàng Cao 8.5mm Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
Hàng Rào Cái Đôi 2.0mm 12 Chân 2 Hàng SMD
Hàng Rào Cái Đôi 2.0mm 12 Chân 2 Hàng SMD
- Giá bán: 1.900đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hàng Rào Cái Đôi 2.0mm 12 Chân 2 Hàng SMD
Chương trình khuyến mại
Hàng Rào Đực Đôi 2.54mm 80 Chân 2 Hàng SMD
Hàng Rào Đực Đôi 2.54mm 80 Chân 2 Hàng SMD
- Giá bán: Liên Hệ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hàng Rào Đực Đôi 2.54mm 80 Chân 2 Hàng SMD
Chương trình khuyến mại
Hàng Rào Cái Đơn 2.54mm 40 Chân Lỗ Tròn 1 Hàng Xuyên Lỗ
Hàng Rào Cái Đơn 2.54mm 40 Chân Lỗ Tròn 1 Hàng Xuyên Lỗ
- Giá bán: 5.400đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hàng Rào Cái Đơn 2.54mm 40 Chân Lỗ Tròn 1 Hàng Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
Hàng Rào Đực Đôi 2.54mm 80 Chân 2 Hàng Cao 20mm Xuyên Lỗ
Hàng Rào Đực Đôi 2.54mm 80 Chân 2 Hàng Cao 20mm Xuyên Lỗ
- Giá bán: 2.300đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hàng Rào Đực Đôi 2.54mm 80 Chân 2 Hàng Cao 20mm Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
Hàng Rào Đực Đôi 2.54mm 80 Chân 2 Hàng Cao 13mm Xuyên Lỗ
Hàng Rào Đực Đôi 2.54mm 80 Chân 2 Hàng Cao 13mm Xuyên Lỗ
- Giá bán: 2.300đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hàng Rào Đực Đôi 2.54mm 80 Chân 2 Hàng Cao 13mm Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
Hàng Rào Đực Đôi 2.54mm 80 Chân 2 Hàng Cao 11.2mm Xuyên Lỗ
Hàng Rào Đực Đôi 2.54mm 80 Chân 2 Hàng Cao 11.2mm Xuyên Lỗ
- Giá bán: 1.600đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hàng Rào Đực Đôi 2.54mm 80 Chân 2 Hàng Cao 11.2mm Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
Hàng Rào Đực Đơn 2.54mm 40 Chân 1 Hàng Cao 30mm Xuyên Lỗ
Hàng Rào Đực Đơn 2.54mm 40 Chân 1 Hàng Cao 30mm Xuyên Lỗ
- Giá bán: 2.200đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hàng Rào Đực Đơn 2.54mm 40 Chân 1 Hàng Cao 30mm Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
Hàng Rào Đực Đơn 2.54mm 40 Chân 1 Hàng Cao 20mm Xuyên Lỗ
Hàng Rào Đực Đơn 2.54mm 40 Chân 1 Hàng Cao 20mm Xuyên Lỗ
- Giá bán: 2.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hàng Rào Đực Đơn 2.54mm 40 Chân 1 Hàng Cao 20mm Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
Hàng Rào Đực Đơn 2.54mm 40 Chân 1 Hàng Cao 13mm Xuyên Lỗ
Hàng Rào Đực Đơn 2.54mm 40 Chân 1 Hàng Cao 13mm Xuyên Lỗ
- Giá bán: 1.500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hàng Rào Đực Đơn 2.54mm 40 Chân 1 Hàng Cao 13mm Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
Hàng Rào Đực Đơn 2.54mm 40 Chân 1 Hàng Cao 11.5mm Xuyên Lỗ
Hàng Rào Đực Đơn 2.54mm 40 Chân 1 Hàng Cao 11.5mm Xuyên Lỗ
- Giá bán: 1.500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hàng Rào Đực Đơn 2.54mm 40 Chân 1 Hàng Cao 11.5mm Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
Hàng Rào Cái Đơn 2.54mm 10 Chân 1 Hàng Cao 11.8mm Xuyên Lỗ
Hàng Rào Cái Đơn 2.54mm 10 Chân 1 Hàng Cao 11.8mm Xuyên Lỗ
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hàng Rào Cái Đơn 2.54mm 10 Chân 1 Hàng Cao 11.8mm Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
Jumper nối Vàng 2.54mm
Jumper nối Vàng 2.54mm
- Giá bán: 194đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Jumper nối Vàng 2.54mm
Chương trình khuyến mại
Jumper nối Xanh 2.54mm
Jumper nối Xanh 2.54mm
- Giá bán: 194đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Jumper nối Xanh 2.54mm
Chương trình khuyến mại
Jumper nối đen 2.54mm
Jumper nối đen 2.54mm
- Giá bán: 194đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Jumper nối đen 2.54mm
Chương trình khuyến mại
Hàng Rào Đực Đơn 2.54mm 40 Chân Tròn 1 Hàng Xuyên Lỗ
Hàng Rào Đực Đơn 2.54mm 40 Chân Tròn 1 Hàng Xuyên Lỗ
- Giá bán: 3.420đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hàng Rào Đực Đơn 2.54mm 40 Chân Tròn 1 Hàng Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
Hàng Rào Cái Đơn 2.54mm 40 Chân 1 Hàng Cao 11.8mm Xuyên Lỗ
Hàng Rào Cái Đơn 2.54mm 40 Chân 1 Hàng Cao 11.8mm Xuyên Lỗ
- Giá bán: 3.078đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hàng Rào Cái Đơn 2.54mm 40 Chân 1 Hàng Cao 11.8mm Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
Hàng Rào Cái Đơn 2.54mm 8 Chân 1 Hàng Cao 11.8mm Xuyên Lỗ
Hàng Rào Cái Đơn 2.54mm 8 Chân 1 Hàng Cao 11.8mm Xuyên Lỗ
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hàng Rào Cái Đơn 2.54mm 8 Chân 1 Hàng Cao 11.8mm Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
Hàng Rào Cái Đơn 2.54mm 7 Chân 1 Hàng Cao 11.8mm Xuyên Lỗ
Hàng Rào Cái Đơn 2.54mm 7 Chân 1 Hàng Cao 11.8mm Xuyên Lỗ
- Giá bán: 1.026đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hàng Rào Cái Đơn 2.54mm 7 Chân 1 Hàng Cao 11.8mm Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
Hàng Rào Đực Đơn 2.0mm 40 Chân Cong 1 Hàng Xuyên Lỗ
Hàng Rào Đực Đơn 2.0mm 40 Chân Cong 1 Hàng Xuyên Lỗ
- Giá bán: 1.254đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hàng Rào Đực Đơn 2.0mm 40 Chân Cong 1 Hàng Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
Hàng Rào Đực Đôi 2.0mm 80 Chân Cong 2 Hàng Xuyên Lỗ
Hàng Rào Đực Đôi 2.0mm 80 Chân Cong 2 Hàng Xuyên Lỗ
- Giá bán: 4.218đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hàng Rào Đực Đôi 2.0mm 80 Chân Cong 2 Hàng Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
Hàng Rào Đực Đôi 2.0mm 80 Chân 2 Hàng Xuyên Lỗ
Hàng Rào Đực Đôi 2.0mm 80 Chân 2 Hàng Xuyên Lỗ
- Giá bán: 1.938đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hàng Rào Đực Đôi 2.0mm 80 Chân 2 Hàng Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
Hàng Rào Đực Đơn 2.0mm 40 Chân 1 Hàng Xuyên Lỗ
Hàng Rào Đực Đơn 2.0mm 40 Chân 1 Hàng Xuyên Lỗ
- Giá bán: 1.026đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hàng Rào Đực Đơn 2.0mm 40 Chân 1 Hàng Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
Hàng Rào Cái Đôi 2.54mm 12 Chân 2 Hàng Cao 8.5mm Xuyên Lỗ
Hàng Rào Cái Đôi 2.54mm 12 Chân 2 Hàng Cao 8.5mm Xuyên Lỗ
- Giá bán: 1.900đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Hàng Rào Cái Đôi 2.54mm 12 Chân 2 Hàng Cao 8.5mm Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
1
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - Công Ty TNHH TDLOGY / GPKD số:
0316869653 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


zalo laza laza