GPS, 3G, 4G, 5G, NB-IoT


Tìm thấy 45 sản phẩm
Module SIM 4G-LTE Mobiletek LYNQ L505
Module SIM 4G-LTE Mobiletek LYNQ L505
- Giá bán: 130.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module SIM 4G-LTE Mobiletek LYNQ L505
Chương trình khuyến mại
USB DONGLE 4G LTE CAT1

USB DONGLE 4G LTE CAT1

199.000đ
Còn hàng
Mua
USB DONGLE 4G LTE CAT1
- Giá bán: 199.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
USB DONGLE 4G LTE CAT1
Chương trình khuyến mại
Module 4G GPS SIMCOM A7672S ra chân tích hợp nguồn và khay sim
Module 4G GPS SIMCOM A7672S ra chân tích hợp nguồn và khay sim
- Giá bán: 370.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module 4G GPS SIMCOM A7672S ra chân tích hợp nguồn và khay sim
Chương trình khuyến mại
Kit phát triển 3G 4G GPS SIM7600CE ESP32 Dongle
Kit phát triển 3G 4G GPS SIM7600CE ESP32 Dongle
- Giá bán: 820.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kit phát triển 3G 4G GPS SIM7600CE ESP32 Dongle
Chương trình khuyến mại
Module 4G SIMCOM A7680C-No VoLTE
Module 4G SIMCOM A7680C-No VoLTE
- Giá bán: 189.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module 4G SIMCOM A7680C
Chương trình khuyến mại
Module 4G SIMCOM A7680C TDM2309 giải pháp thay thế y hệt chân cho 2G SIM800 SIM800L
Module 4G SIMCOM A7680C TDM2309 giải pháp thay thế y hệt chân cho 2G SIM800 SIM800L
- Giá bán: 191.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module 4G SIMCOM A7680C TDM2309 giải pháp thay thế y hệt chân cho 2G SIM800 SIM800L
Chương trình khuyến mại
Module SIM 2G 3G 4G A7600C-LABE LTE-CAT 4 SIMCOM
Module SIM 2G 3G 4G A7600C-LABE LTE-CAT 4 SIMCOM
- Giá bán: 420.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module SIM 2G 3G 4G A7600C-LABE LTE-CAT 4 SIMCOM
Chương trình khuyến mại
USB Dongle 4G-3G-2G SIMCOM SIM7600CE LTE CAT 4
USB Dongle 4G-3G-2G SIMCOM SIM7600CE LTE CAT 4
- Giá bán: 659.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
USB Dongle 4G-3G-2G SIMCOM SIM7600CE LTE CAT 4
Chương trình khuyến mại
USB Dongle 4G-3G-2G SIMCOM A7600C-L1 LTE CAT 4
USB Dongle 4G-3G-2G SIMCOM A7600C-L1 LTE CAT 4
- Giá bán: 499.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
USB Dongle 4G-3G-2G SIMCOM A7600C-L1 LTE CAT 4
Chương trình khuyến mại
Module 4G Quectel EC800G-CN đã ra chân
Module 4G Quectel EC800G-CN đã ra chân
- Giá bán: 229.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module 4G Quectel EC800G-CN đã ra chân
Chương trình khuyến mại
Kit phát triển 3G 4G A7600C ESP32 Dongle LTE CAT 4
Kit phát triển 3G 4G A7600C ESP32 Dongle LTE CAT 4
- Giá bán: 820.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kit phát triển 3G 4G A7600C ESP32 Dongle LTE CAT 4
Chương trình khuyến mại
Module SIM Mạng 4G EC800G-CN Hỗ trợ VoLTE
Module SIM Mạng 4G EC800G-CN Hỗ trợ VoLTE
- Giá bán: 260.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module SIM Mạng 4G EC800G-CN Hỗ trợ VoLTE (Cái)
Chương trình khuyến mại
Module 4G LTE GPS LYNQ L511CN
Module 4G LTE GPS LYNQ L511CN
- Giá bán: 235.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module 4G LTE GPS LYNQ L511CN
Chương trình khuyến mại
Module 4G LTE LYNQ L511C
Module 4G LTE LYNQ L511C
- Giá bán: 189.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module SIM 4G-LTE LYNQ L511C
Chương trình khuyến mại
Module SIM Mạng 4G EC800M Hỗ trợ VoLTE
Module SIM Mạng 4G EC800M Hỗ trợ VoLTE
- Giá bán: 220.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module SIM Mạng 4G EC800M Hỗ trợ VoLTE
Chương trình khuyến mại
Module SIM Mạng 4G EC800M Không VoLTE
Module SIM Mạng 4G EC800M Không VoLTE
- Giá bán: 190.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module SIM Mạng 4G EC800M Không VoLTE
Chương trình khuyến mại
Module 4G GPS SIMCOM A7672S ra chân tích hợp nguồn eSIM
Module 4G GPS SIMCOM A7672S ra chân tích hợp nguồn eSIM
- Giá bán: 440.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module 4G GPS SIMCOM A7672S ra chân tích hợp nguồn eSIM
Chương trình khuyến mại
Module 4G SIMCOM đã ra chân TDM-4G-V2-SC có Volte
Module 4G SIMCOM đã ra chân TDM-4G-V2-SC có Volte
- Giá bán: 219.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module 4G SIMCOM đã ra chân TDM-4G-V2-NV có Volte
Chương trình khuyến mại
Module 4G SIMCOM đã ra chân TDM-4G-V2--NV-E No-Volte phiên bản ESIM
Module 4G SIMCOM đã ra chân TDM-4G-V2--NV-E No-Volte phiên bản ESIM
- Giá bán: 260.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module 4G SIMCOM đã ra chân TDM-4G-NV-V2-E No-Volte phiên bản ESIM
Chương trình khuyến mại
Module 4G SIMCOM đã ra chân TDM-4G-V2-NV No-Volte
Module 4G SIMCOM đã ra chân TDM-4G-V2-NV No-Volte
- Giá bán: 199.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module 4G SIMCOM đã ra chân TDM-4G-NV-V2 No-Volte
Chương trình khuyến mại
eSIM giải pháp thay thế sim vật lý cho thiết bị IoT 4G
eSIM giải pháp thay thế sim vật lý cho thiết bị IoT 4G
- Giá bán: 65.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
eSIM giải pháp thay thế sim vật lý cho thiết bị IoT 4G
Chương trình khuyến mại
Module 4G SIMCOM A7680C-VoLTE
Module 4G SIMCOM A7680C-VoLTE
- Giá bán: 210.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module 4G SIMCOM A7680C-VoLTE
Chương trình khuyến mại
Module 4G SIMCOM A7680C thay thế SIM800 SIM800L có VOLTE
Module 4G SIMCOM A7680C thay thế SIM800 SIM800L có VOLTE
- Giá bán: 235.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module 4G SIMCOM A7680C thay thế SIM800 SIM800L có VOLTE
Chương trình khuyến mại
Kit phát triển 3G 4G A7600C-L1 ESP32
Kit phát triển 3G 4G A7600C-L1 ESP32
- Giá bán: 649.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Kit phát triển 3G 4G A7600C-L1 ESP32
Chương trình khuyến mại
Module Mạng NB-IoT SIM7070E Hỗ trợ UART-PCM-I2C- SPI-I2C-USB
Module Mạng NB-IoT SIM7070E Hỗ trợ UART-PCM-I2C- SPI-I2C-USB
- Giá bán: 130.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module Mạng NB-IoT SIM7070E Hỗ trợ UART-PCM-I2C- SPI-I2C-USB
Chương trình khuyến mại
Module Mạng NB-IoT SIM7022E
Module Mạng NB-IoT SIM7022E
- Giá bán: 300.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module Mạng NB-IoT SIM7022E
Chương trình khuyến mại
Module NB-IoT SIM7020E ra chân
Module NB-IoT SIM7020E ra chân
- Giá bán: 220.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module NB-IoT SIM7020E ra chân
Chương trình khuyến mại
Module Định Vị GPS NEO-7M
Module Định Vị GPS NEO-7M
- Giá bán: 160.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module Định Vị GPS NEO-7M
Chương trình khuyến mại
Mạch Định Vị GPS NEO-6M V2
Mạch Định Vị GPS NEO-6M V2
- Giá bán: 115.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch Định Vị GPS NEO-6M V2
Chương trình khuyến mại
Mạch Định Vị NEO-M8 tích hợp Anten
Mạch Định Vị NEO-M8 tích hợp Anten
- Giá bán: 199.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch Định Vị NEO-M8 tích hợp Anten
Chương trình khuyến mại
12

Xem thêm
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - Công Ty TNHH TDLOGY / GPKD số:
0316869653 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


zalo laza laza