DIODES

Tìm thấy 36 sản phẩm
SS36 SMA Diode Schottky 3A 60V
SS36 SMA Diode Schottky 3A 60V
- Giá bán: 1.200đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
SS36 SMA Diode Schottky 3A 60V
Chương trình khuyến mại
1N5408G Diode Chỉnh Lưu 3A 1000V DO-201AD
1N5408G Diode Chỉnh Lưu 3A 1000V DO-201AD
- Giá bán: 5.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
1N5408G Diode Chỉnh Lưu 3A 1000V DO-201AD (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
Diode Cầu GBU2510 1000V 25A Chân Dán GBU
Diode Cầu GBU2510 1000V 25A Chân Dán GBU
- Giá bán: 6.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Diode Cầu GBU2510 1000V 25A Chân Dán GBU
Chương trình khuyến mại
MBR20100FT Diode Schottky 20A 100V ITO-220AB
MBR20100FT Diode Schottky 20A 100V ITO-220AB
- Giá bán: 7.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MBR20100FT Diode Schottky 20A 100V ITO-220AB (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
LBZT52C43T1G Diode Zener 43V 0.5W SOD-123
LBZT52C43T1G Diode Zener 43V 0.5W SOD-123
- Giá bán: 10.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LBZT52C43T1G Diode Zener 43V 0.5W SOD-123 (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
LBZT52C43T1G Diode Zener 43V 0.5W SOD-123
LBZT52C43T1G Diode Zener 43V 0.5W SOD-123
- Giá bán: 1.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LBZT52C43T1G Diode Zener 43V 0.5W SOD-123 (Cái)
Chương trình khuyến mại
LMSZ5245BT1G Diode Zener 15V 0.5W SOD-123
LMSZ5245BT1G Diode Zener 15V 0.5W SOD-123
- Giá bán: 10.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LMSZ5245BT1G Diode Zener 15V 0.5W SOD-123 (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
LMSZ5245BT1G Diode Zener 15V 0.5W SOD-123
LMSZ5245BT1G Diode Zener 15V 0.5W SOD-123
- Giá bán: 1.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LMSZ5245BT1G Diode Zener 15V 0.5W SOD-123 (Cái)
Chương trình khuyến mại
US1M SMA Fast Diode 1A 1000V chính hãng MDD
US1M SMA Fast Diode 1A 1000V chính hãng MDD
- Giá bán: 570đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
US1M SMA Fast Diode 1A 1000V chính hãng MDD (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
IC ổn áp LR431APTLT1G SMD SOT23
IC ổn áp LR431APTLT1G SMD SOT23
- Giá bán: 900đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
IC ổn áp LR431APTLT1G SMD SOT23 (Cái)
Chương trình khuyến mại
IC ổn áp TL431A Cắm TO-92
IC ổn áp TL431A Cắm TO-92
- Giá bán: 800đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
IC ổn áp TL431A Cắm TO-92 (Cái)
Chương trình khuyến mại
IC ổn áp TL431 SMD SOT23
IC ổn áp TL431 SMD SOT23
- Giá bán: 900đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
IC ổn áp TL431 SMD SOT23 (Cái)
Chương trình khuyến mại
ESD0502T5L SOD-523 ESD Protection IC
ESD0502T5L SOD-523 ESD Protection IC
- Giá bán: 3.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
ESD0502T5L SOD-523 ESD Protection IC
Chương trình khuyến mại
PRTR5V0U2F ESD protection cho USB
PRTR5V0U2F ESD protection cho USB
- Giá bán: 2.800đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
PRTR5V0U2F ESD protection cho USB
Chương trình khuyến mại
BAV21W 250V 400mA SOD-123
BAV21W 250V 400mA SOD-123
- Giá bán: 8.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
BAV21W 250V 400mA SOD-123 (Cái)
Chương trình khuyến mại
SS210 SR210 DIODE SCHOTTKY 2A 100V SMA
SS210 SR210 DIODE SCHOTTKY 2A 100V SMA
- Giá bán: 3.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
SS210 SR210 DIODE SCHOTTKY 2A 100V SMA (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
RS1M SMA Fast Diode 1A 1000V
RS1M SMA Fast Diode 1A 1000V
- Giá bán: 570đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
RS1M SMA Fast Diode 1A 1000V (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
SMAJ6.8CA TVS Diodes 400W 6.8V DO-214AC
SMAJ6.8CA TVS Diodes 400W 6.8V DO-214AC
- Giá bán: 1.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
SMAJ6.8CA TVS Diodes 400W 6.8V DO-214AC
Chương trình khuyến mại
SMAJ16A TVS Diodes 400W 16V DO-214AC
SMAJ16A TVS Diodes 400W 16V DO-214AC
- Giá bán: 1.100đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
SMAJ16A TVS Diodes 400W 16V DO-214AC
Chương trình khuyến mại
SMJ28A TVS Diodes 400W 28V DO-214AC
SMJ28A TVS Diodes 400W 28V DO-214AC
- Giá bán: 1.100đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
SMJ28A TVS Diodes 400W 28V DO-214AC
Chương trình khuyến mại
SS14 SMA Diode Schottky 1A 40V 1N5819
SS14 SMA Diode Schottky 1A 40V 1N5819
- Giá bán: 5.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
SS14 SMA Diode Schottky 1A 40V 1N5819 (Gói 10pcs)
Chương trình khuyến mại
MB10F Cầu Chỉnh Lưu 1KV 0.5A SOP-4
MB10F Cầu Chỉnh Lưu 1KV 0.5A SOP-4
- Giá bán: 5.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MB10F Cầu Chỉnh Lưu 1KV 0.5A SOP-4
Chương trình khuyến mại
1N4733A Diode Zener 5.1V 1W gói 10 con
1N4733A Diode Zener 5.1V 1W gói 10 con
- Giá bán: 2.900đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
1N4733A Diode Zener 5.1V 1W gói 10 con (Cái)
Chương trình khuyến mại
FR307 Diode Xung 3A 1KV DO-201AD MIC
FR307 Diode Xung 3A 1KV DO-201AD MIC
- Giá bán: 1.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
FR307 Diode Xung 3A 1KV DO-201AD MIC
Chương trình khuyến mại
1N4007 Diode Chỉnh Lưu 1A 1KV DO-41 MIC gói 10 con 123
1N4007 Diode Chỉnh Lưu 1A 1KV DO-41 MIC gói 10 con 123
- Giá bán: 3.500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
1N4007 Diode Chỉnh Lưu 1A 1KV DO-41 MIC gói 10 con 123 (Cái)
Chương trình khuyến mại
DSS14 SOD123 40V 1A
DSS14 SOD123 40V 1A
- Giá bán: 513đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
DSS14 SOD123 40V 1A
Chương trình khuyến mại
Diode Cầu MB6S 600V 0.5A Chân Dán SOP 4
Diode Cầu MB6S 600V 0.5A Chân Dán SOP 4
- Giá bán: 1.368đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Diode Cầu MB6S 600V 0.5A Chân Dán SOP 4
Chương trình khuyến mại
SR240 SS24 SMA Diode Schottky 2A 40V DO-214AC
SR240 SS24 SMA Diode Schottky 2A 40V DO-214AC
- Giá bán: 750đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
SR240 SS24 SMA Diode Schottky 2A 40V DO-214AC
Chương trình khuyến mại
SS54 SMA Diode Schottky 5A 40V 1N5824
SS54 SMA Diode Schottky 5A 40V 1N5824
- Giá bán: 1.500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
SS54 SMA Diode Schottky 5A 40V 1N5824
Chương trình khuyến mại
NUP2105LT1G TVS Diodes 27V CAN BUS Protection
NUP2105LT1G TVS Diodes 27V CAN BUS Protection
- Giá bán: 7.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
NUP2105LT1G TVS Diodes 27V CAN BUS Protection
Chương trình khuyến mại
12
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - Công Ty TNHH TDLOGY / GPKD số:
0316869653 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


zalo laza laza