Điện trở cắm 1W

Tìm thấy 82 sản phẩm
Điện trở 0.39 Ohm 1W 5%
Điện trở 0.39 Ohm 1W 5%
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 0.39 Ohm 1W 5%
Chương trình khuyến mại
Điện trở 2.7 Ohm 1W 5%
Điện trở 2.7 Ohm 1W 5%
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 2.7 Ohm 1W 5%
Chương trình khuyến mại
Điện trở 1 Ohm 1W 5%
Điện trở 1 Ohm 1W 5%
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 1 Ohm 1W 5%
Chương trình khuyến mại
Điện trở 0.68 Ohm 1W 5%
Điện trở 0.68 Ohm 1W 5%
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 0.68 Ohm 1W 5%
Chương trình khuyến mại
Điện trở 1M Ohm 1W 5%
Điện trở 1M Ohm 1W 5%
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 1M Ohm 1W 5%
Chương trình khuyến mại
Điện trở 820K Ohm 1W 5%
Điện trở 820K Ohm 1W 5%
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 820K Ohm 1W 5%
Chương trình khuyến mại
Điện trở 680K Ohm 1W 5%
Điện trở 680K Ohm 1W 5%
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 680K Ohm 1W 5%
Chương trình khuyến mại
Điện trở 560K Ohm 1W 5%
Điện trở 560K Ohm 1W 5%
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 560K Ohm 1W 5%
Chương trình khuyến mại
Điện trở 470K Ohm 1W 5%
Điện trở 470K Ohm 1W 5%
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 470K Ohm 1W 5%
Chương trình khuyến mại
Điện trở 330K Ohm 1W 5%
Điện trở 330K Ohm 1W 5%
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 330K Ohm 1W 5%
Chương trình khuyến mại
Điện trở 270K Ohm 1W 5%
Điện trở 270K Ohm 1W 5%
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 270K Ohm 1W 5%
Chương trình khuyến mại
Điện trở 220K Ohm 1W 5%
Điện trở 220K Ohm 1W 5%
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 220K Ohm 1W 5%
Chương trình khuyến mại
Điện trở 180K Ohm 1W 5%
Điện trở 180K Ohm 1W 5%
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 180K Ohm 1W 5%
Chương trình khuyến mại
Điện trở 150K Ohm 1W 5%
Điện trở 150K Ohm 1W 5%
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 150K Ohm 1W 5%
Chương trình khuyến mại
Điện trở 120K Ohm 1W 5%
Điện trở 120K Ohm 1W 5%
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 120K Ohm 1W 5%
Chương trình khuyến mại
Điện trở 100K Ohm 1W 5%
Điện trở 100K Ohm 1W 5%
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 100K Ohm 1W 5%
Chương trình khuyến mại
Điện trở 82K Ohm 1W 5%
Điện trở 82K Ohm 1W 5%
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 82K Ohm 1W 5%
Chương trình khuyến mại
Điện trở 68K Ohm 1W 5%
Điện trở 68K Ohm 1W 5%
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 68K Ohm 1W 5%
Chương trình khuyến mại
Điện trở 56K Ohm 1W 5%
Điện trở 56K Ohm 1W 5%
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 56K Ohm 1W 5%
Chương trình khuyến mại
Điện trở 47K Ohm 1W 5%
Điện trở 47K Ohm 1W 5%
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 47K Ohm 1W 5%
Chương trình khuyến mại
Điện trở 39K Ohm 1W 5%
Điện trở 39K Ohm 1W 5%
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 39K Ohm 1W 5%
Chương trình khuyến mại
Điện trở 33K Ohm 1W 5%
Điện trở 33K Ohm 1W 5%
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 33K Ohm 1W 5%
Chương trình khuyến mại
Điện trở 27K Ohm 1W 5%
Điện trở 27K Ohm 1W 5%
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 27K Ohm 1W 5%
Chương trình khuyến mại
Điện trở 22K Ohm 1W 5%
Điện trở 22K Ohm 1W 5%
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 22K Ohm 1W 5%
Chương trình khuyến mại
Điện trở 18K Ohm 1W 5%
Điện trở 18K Ohm 1W 5%
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 18K Ohm 1W 5%
Chương trình khuyến mại
Điện trở 15K Ohm 1W 5%
Điện trở 15K Ohm 1W 5%
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 15K Ohm 1W 5%
Chương trình khuyến mại
Điện trở 12K Ohm 1W 5%
Điện trở 12K Ohm 1W 5%
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 12K Ohm 1W 5%
Chương trình khuyến mại
Điện trở 10K Ohm 1W 5%
Điện trở 10K Ohm 1W 5%
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 10K Ohm 1W 5%
Chương trình khuyến mại
Điện trở 8.2K Ohm 1W 5%
Điện trở 8.2K Ohm 1W 5%
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 8.2K Ohm 1W 5%
Chương trình khuyến mại
Điện trở 6.8K Ohm 1W 5%
Điện trở 6.8K Ohm 1W 5%
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Điện trở 6.8K Ohm 1W 5%
Chương trình khuyến mại
123
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - Công Ty TNHH TDLOGY / GPKD số:
0316869653 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


zalo laza laza