Điện Trở 4.99 KOhm 0603 1%

  • Mã sản phẩm: SP000181

  • Còn trong kho

  • 1,710đ

So sánh sản phẩm

Điện trở 0603 1% 1/10W