DÂY CÁC LOẠI

Tìm thấy 57 sản phẩm
Dây Bus XH2.54 1 đầu cái cái 2 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 15cm
Dây Bus XH2.54 1 đầu cái cái 2 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 15cm
- Giá bán: 1.100đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus XH2.54 1 đầu cái cái 2 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 15cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus XH2.54 2 đầu cái cái 5 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 15cm
Dây Bus XH2.54 2 đầu cái cái 5 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 15cm
- Giá bán: 3.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus XH2.54 2 đầu cái cái 5 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 15cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus XH2.54 2 đầu cái cái 3 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 15cm
Dây Bus XH2.54 2 đầu cái cái 3 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 15cm
- Giá bán: 2.500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus XH2.54 2 đầu cái cái 3 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 15cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus XH2.54 2 đầu cái cái 2 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 15cm
Dây Bus XH2.54 2 đầu cái cái 2 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 15cm
- Giá bán: 2.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus XH2.54 2 đầu cái cái 2 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 15cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus XH2.54 1 đầu cái 6 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
Dây Bus XH2.54 1 đầu cái 6 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
- Giá bán: 4.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus XH2.54 1 đầu cái 6 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus XH2.54 1 đầu cái 7 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
Dây Bus XH2.54 1 đầu cái 7 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
- Giá bán: 4.500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus XH2.54 1 đầu cái 7 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus XH2.54 1 đầu cái 3 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
Dây Bus XH2.54 1 đầu cái 3 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
- Giá bán: 1.300đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus XH2.54 1 đầu cái 3 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus XH2.54 1 đầu cái 5 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
Dây Bus XH2.54 1 đầu cái 5 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
- Giá bán: 2.100đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus XH2.54 1 đầu cái 5 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus XH2.54 1 đầu cái 4 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
Dây Bus XH2.54 1 đầu cái 4 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
- Giá bán: 1.700đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus XH2.54 1 đầu cái 4 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus XH2.54 Cái-Cái 8 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
Dây Bus XH2.54 Cái-Cái 8 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
- Giá bán: 6.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus XH2.54 Cái-Cái 8 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
Chương trình khuyến mại
Dây Kẹp Cá Sấu 2 Đầu Dài 1m Màu Xanh Dương
Dây Kẹp Cá Sấu 2 Đầu Dài 1m Màu Xanh Dương
- Giá bán: 52.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Kẹp Cá Sấu 2 Đầu Dài 1m Màu Xanh Dương
Chương trình khuyến mại
Dây Kẹp Cá Sấu 2 Đầu Dài 1m Màu Vàng
Dây Kẹp Cá Sấu 2 Đầu Dài 1m Màu Vàng
- Giá bán: 52.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Kẹp Cá Sấu 2 Đầu Dài 1m Màu Vàng
Chương trình khuyến mại
Dây Kẹp Cá Sấu 2 Đầu Dài 1m Màu Xanh Lá Cây
Dây Kẹp Cá Sấu 2 Đầu Dài 1m Màu Xanh Lá Cây
- Giá bán: 52.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Kẹp Cá Sấu 2 Đầu Dài 1m Màu Xanh Lá Cây
Chương trình khuyến mại
Dây Banana Đầu 4mm Dài 80cm Màu Đỏ
Dây Banana Đầu 4mm Dài 80cm Màu Đỏ
- Giá bán: 30.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Banana Đầu 4mm Dài 80cm Màu Đỏ
Chương trình khuyến mại
Dây Banana Đầu 4mm Dài 80cm Màu Đen
Dây Banana Đầu 4mm Dài 80cm Màu Đen
- Giá bán: 30.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Banana Đầu 4mm Dài 80cm Màu Đen
Chương trình khuyến mại
Bộ 10 Dây Kẹp Cá Sấu 2 Đầu Dài 50cm Nhiều Màu
Bộ 10 Dây Kẹp Cá Sấu 2 Đầu Dài 50cm Nhiều Màu
- Giá bán: 90.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Bộ 10 Dây Kẹp Cá Sấu 2 Đầu Dài 50cm Nhiều Màu
Chương trình khuyến mại
Dây Bus Cái-Cái 2 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 40cm
Dây Bus Cái-Cái 2 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 40cm
- Giá bán: 5.500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus Cái-Cái 2 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 40cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus Cái-Cái 4 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
Dây Bus Cái-Cái 4 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
- Giá bán: 4.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus Cái-Cái 4 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus XH2.54 Cái-Cái 7 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
Dây Bus XH2.54 Cái-Cái 7 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
- Giá bán: 8.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus XH2.54 Cái-Cái 7 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
Chương trình khuyến mại
Dây Kẹp Cá Sấu 2 Đầu Dài 1m Màu Đen
Dây Kẹp Cá Sấu 2 Đầu Dài 1m Màu Đen
- Giá bán: 45.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Kẹp Cá Sấu 2 Đầu Dài 1m Màu Đen
Chương trình khuyến mại
Dây Kẹp Cá Sấu 2 Đầu Dài 1m Màu Đỏ
Dây Kẹp Cá Sấu 2 Đầu Dài 1m Màu Đỏ
- Giá bán: 45.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Kẹp Cá Sấu 2 Đầu Dài 1m Màu Đỏ
Chương trình khuyến mại
Que Đo VOM Đầu Kim Nhọn Dài 90cm
Que Đo VOM Đầu Kim Nhọn Dài 90cm
- Giá bán: 35.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Que Đo VOM Đầu Kim Nhọn Dài 90cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus XH2.54 2 đầu cái cái 6 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
Dây Bus XH2.54 2 đầu cái cái 6 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
- Giá bán: 6.800đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus XH2.54 2 đầu cái cái 6 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus XH2.54 2 đầu cái cái 6 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 15cm
Dây Bus XH2.54 2 đầu cái cái 6 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 15cm
- Giá bán: 5.900đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus XH2.54 2 đầu cái cái 6 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 10cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus XH2.54 2 đầu cái cái 4 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 15cm
Dây Bus XH2.54 2 đầu cái cái 4 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 15cm
- Giá bán: 4.500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus XH2.54 2 đầu cái cái 4 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 10cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus XH2.00 Cái-Cái 8 Tiếp Điểm 2.00mm Dài 20cm
Dây Bus XH2.00 Cái-Cái 8 Tiếp Điểm 2.00mm Dài 20cm
- Giá bán: 6.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus XH2.00 Cái-Cái 8 Tiếp Điểm 2.00mm Dài 20cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus PH2.00 Cái-Cái 4 Tiếp Điểm 2.00mm Dài 10cm
Dây Bus PH2.00 Cái-Cái 4 Tiếp Điểm 2.00mm Dài 10cm
- Giá bán: 2.900đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus PH2.00 Cái-Cái 4 Tiếp Điểm 2.00mm Dài 10cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus XH2.54 1 đầu cái 2 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
Dây Bus XH2.54 1 đầu cái 2 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
- Giá bán: 1.200đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus XH2.54 1 đầu cái 2 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus XH1.25 Cái-Cái 7 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 10cm
Dây Bus XH1.25 Cái-Cái 7 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 10cm
- Giá bán: 4.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus XH1.25 Cái-Cái 7 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 10cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus XH1.25 Cái-Cái 6 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 10cm
Dây Bus XH1.25 Cái-Cái 6 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 10cm
- Giá bán: 3.500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus XH1.25 Cái-Cái 6 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 10cm
Chương trình khuyến mại
12
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - Công Ty TNHH TDLOGY / GPKD số:
0316869653 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


zalo laza laza