Dây Bus, Dây Bẹ,Dây Điện

Tìm thấy 29 sản phẩm
Dây Bus Cái-Cái 2 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 40cm
Dây Bus Cái-Cái 2 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 40cm
- Giá bán: 5.500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus Cái-Cái 2 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 40cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus Cái-Cái 4 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
Dây Bus Cái-Cái 4 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
- Giá bán: 4.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus Cái-Cái 4 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus XH2.54 Cái-Cái 7 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
Dây Bus XH2.54 Cái-Cái 7 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
- Giá bán: 8.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus XH2.54 Cái-Cái 7 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus XH2.54 2 đầu cái cái 6 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
Dây Bus XH2.54 2 đầu cái cái 6 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
- Giá bán: 6.800đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus XH2.54 2 đầu cái cái 6 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus XH2.54 2 đầu cái cái 6 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 10cm
Dây Bus XH2.54 2 đầu cái cái 6 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 10cm
- Giá bán: 5.900đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus XH2.54 2 đầu cái cái 6 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 10cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus XH2.54 2 đầu cái cái 4 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 10cm
Dây Bus XH2.54 2 đầu cái cái 4 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 10cm
- Giá bán: 4.500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus XH2.54 2 đầu cái cái 4 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 10cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus XH2.00 Cái-Cái 8 Tiếp Điểm 2.00mm Dài 20cm
Dây Bus XH2.00 Cái-Cái 8 Tiếp Điểm 2.00mm Dài 20cm
- Giá bán: 6.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus XH2.00 Cái-Cái 8 Tiếp Điểm 2.00mm Dài 20cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus PH2.00 Cái-Cái 4 Tiếp Điểm 2.00mm Dài 10cm
Dây Bus PH2.00 Cái-Cái 4 Tiếp Điểm 2.00mm Dài 10cm
- Giá bán: 2.900đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus PH2.00 Cái-Cái 4 Tiếp Điểm 2.00mm Dài 10cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus XH2.54 1 đầu cái 2 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
Dây Bus XH2.54 1 đầu cái 2 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
- Giá bán: 1.200đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus XH2.54 1 đầu cái 2 Tiếp Điểm 2.54mm Dài 20cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus XH1.25 Cái-Cái 7 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 10cm
Dây Bus XH1.25 Cái-Cái 7 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 10cm
- Giá bán: 4.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus XH1.25 Cái-Cái 7 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 10cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus XH1.25 Cái-Cái 6 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 10cm
Dây Bus XH1.25 Cái-Cái 6 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 10cm
- Giá bán: 3.500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus XH1.25 Cái-Cái 6 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 10cm
Chương trình khuyến mại
Dây Cắm Testboard Đực-Đực Dài 20cm Màu Xanh Dương
Dây Cắm Testboard Đực-Đực Dài 20cm Màu Xanh Dương
- Giá bán: 1.400đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Cắm Testboard Đực-Đực Dài 20cm Màu Xanh Dương
Chương trình khuyến mại
Dây Cắm Testboard Đực-Cái Dài 20cm Màu Đỏ
Dây Cắm Testboard Đực-Cái Dài 20cm Màu Đỏ
- Giá bán: 1.368đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Cắm Testboard Đực-Cái Dài 20cm Màu Đỏ
Chương trình khuyến mại
Dây Cắm Testboard Đực-Cái Dài 20cm Màu Xanh Dương
Dây Cắm Testboard Đực-Cái Dài 20cm Màu Xanh Dương
- Giá bán: 1.368đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Cắm Testboard Đực-Cái Dài 20cm Màu Xanh Dương
Chương trình khuyến mại
Dây Cắm Testboard Cái-Cái Dài 30cm Màu Xanh Lá
Dây Cắm Testboard Cái-Cái Dài 30cm Màu Xanh Lá
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Cắm Testboard Cái-Cái Dài 30cm Màu Xanh Lá
Chương trình khuyến mại
Dây Cắm Testboard Cái-Cái Dài 20cm Màu Xanh Dương
Dây Cắm Testboard Cái-Cái Dài 20cm Màu Xanh Dương
- Giá bán: 1.368đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Cắm Testboard Cái-Cái Dài 20cm Màu Xanh Dương
Chương trình khuyến mại
Dây Bus XH1.25 Cái-Cái 6 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 15cm
Dây Bus XH1.25 Cái-Cái 6 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 15cm
- Giá bán: 4.104đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus XH1.25 Cái-Cái 6 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 15cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus XH1.25 Cái-Cái 7 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 20cm
Dây Bus XH1.25 Cái-Cái 7 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 20cm
- Giá bán: 4.332đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus XH1.25 Cái-Cái 7 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 20cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bus XH1.25 Cái-Cái 6 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 20cm
Dây Bus XH1.25 Cái-Cái 6 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 20cm
- Giá bán: 3.762đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus XH1.25 Cái-Cái 6 Tiếp Điểm 1.25mm Dài 20cm
Chương trình khuyến mại
Dây Cắm Testboard Đực-Cái Dài 20cm Màu Trắng
Dây Cắm Testboard Đực-Cái Dài 20cm Màu Trắng
- Giá bán: 1.710đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Cắm Testboard Đực-Cái Dài 20cm Màu Trắng
Chương trình khuyến mại
Dây Cắm Testboard Đực-Đực Dài 20cm Màu Xanh Lá
Dây Cắm Testboard Đực-Đực Dài 20cm Màu Xanh Lá
- Giá bán: 1.368đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Cắm Testboard Đực-Đực Dài 20cm Màu Xanh Lá
Chương trình khuyến mại
Dây Cắm Testboard Đực-Cái Dài 20cm Màu Đen
Dây Cắm Testboard Đực-Cái Dài 20cm Màu Đen
- Giá bán: 1.368đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Cắm Testboard Đực-Cái Dài 20cm Màu Đen
Chương trình khuyến mại
Dây Cắm Testboard Cái-Cái Dài 20cm Màu Xanh Lá
Dây Cắm Testboard Cái-Cái Dài 20cm Màu Xanh Lá
- Giá bán: 1.368đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Cắm Testboard Cái-Cái Dài 20cm Màu Xanh Lá
Chương trình khuyến mại
Dây Bẹ Đực-Cái 40 Sợi Dài 10cm
Dây Bẹ Đực-Cái 40 Sợi Dài 10cm
- Giá bán: 13.680đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bẹ Đực-Cái 40 Sợi Dài 10cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bẹ Cái-Cái Dài 40 Sợi 10cm
Dây Bẹ Cái-Cái Dài 40 Sợi 10cm
- Giá bán: 13.680đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bẹ Cái-Cái Dài 40 Sợi 10cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bẹ Đực-Đực 40 Sợi Dài 10cm
Dây Bẹ Đực-Đực 40 Sợi Dài 10cm
- Giá bán: 13.680đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bẹ Đực-Đực 40 Sợi Dài 10cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bẹ Đực-Đực 40 Sợi Dài 20cm
Dây Bẹ Đực-Đực 40 Sợi Dài 20cm
- Giá bán: 17.100đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bẹ Đực-Đực 40 Sợi Dài 20cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bẹ Cái-Cái 40 Sợi Dài 20cm
Dây Bẹ Cái-Cái 40 Sợi Dài 20cm
- Giá bán: 17.100đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bẹ Cái-Cái 40 Sợi Dài 20cm
Chương trình khuyến mại
Dây Bẹ Đực-Cái 40 Sợi Dài 20cm
Dây Bẹ Đực-Cái 40 Sợi Dài 20cm
- Giá bán: 17.100đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bẹ Đực-Cái 40 Sợi Dài 20cm
Chương trình khuyến mại
1
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
HỘ KINH DOANH: LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - LINH KIỆN THỦ ĐỨC / GPKD số:
8119211718 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


Đăng Ký Bộ Công Thương DMCA.com Protection Status
zalo laza laza