Đầu header hàn PCB

Tìm thấy 15 sản phẩm
Đầu MX 1.25mm 2 Chân Cong Dán SMT
Đầu MX 1.25mm 2 Chân Cong Dán SMT
- Giá bán: 1.200đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu MX 1.25mm 2 Chân Cong Dán SMT
Chương trình khuyến mại
Đầu MX 1.25mm 3 Chân Cong Dán SMT
Đầu MX 1.25mm 3 Chân Cong Dán SMT
- Giá bán: 1.300đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu MX 1.25mm 3 Chân Cong Dán SMT
Chương trình khuyến mại
Đầu MX 1.25mm 5 Chân Cong Dán SMT
Đầu MX 1.25mm 5 Chân Cong Dán SMT
- Giá bán: 1.400đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu MX 1.25mm 5 Chân Cong Dán SMT
Chương trình khuyến mại
Đầu MX 1.25mm 6 Chân Cong Dán SMT
Đầu MX 1.25mm 6 Chân Cong Dán SMT
- Giá bán: 1.400đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu MX 1.25mm 6 Chân Cong Dán SMT
Chương trình khuyến mại
Đầu MX 1.25mm 7 Chân Cong Dán SMT
Đầu MX 1.25mm 7 Chân Cong Dán SMT
- Giá bán: 1.600đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu MX 1.25mm 7 Chân Cong Dán SMT
Chương trình khuyến mại
Đầu XH 2.54mm 10 Chân Thẳng Xuyên Lỗ
Đầu XH 2.54mm 10 Chân Thẳng Xuyên Lỗ
- Giá bán: 1.117đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu XH 2.54mm 10 Chân Thẳng Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
Đầu XH 2.54mm 9 Chân Thẳng Xuyên Lỗ
Đầu XH 2.54mm 9 Chân Thẳng Xuyên Lỗ
- Giá bán: 1.003đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu XH 2.54mm 9 Chân Thẳng Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
Đầu XH 2.54mm 8 Chân Thẳng Xuyên Lỗ
Đầu XH 2.54mm 8 Chân Thẳng Xuyên Lỗ
- Giá bán: 889đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu XH 2.54mm 8 Chân Thẳng Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
Đầu XH 2.54mm 7 Chân Thẳng Xuyên Lỗ
Đầu XH 2.54mm 7 Chân Thẳng Xuyên Lỗ
- Giá bán: 775đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu XH 2.54mm 7 Chân Thẳng Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
Đầu XH 2.54mm 6 Chân Thẳng Xuyên Lỗ
Đầu XH 2.54mm 6 Chân Thẳng Xuyên Lỗ
- Giá bán: 547đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu XH 2.54mm 6 Chân Thẳng Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
Đầu XH 2.54mm 5 Chân Thẳng Xuyên Lỗ
Đầu XH 2.54mm 5 Chân Thẳng Xuyên Lỗ
- Giá bán: 547đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu XH 2.54mm 5 Chân Thẳng Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
Đầu XH 2.54mm 4 Chân Thẳng Xuyên Lỗ
Đầu XH 2.54mm 4 Chân Thẳng Xuyên Lỗ
- Giá bán: 433đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu XH 2.54mm 4 Chân Thẳng Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
Đầu XH 2.54mm 3 Chân Thẳng Xuyên Lỗ
Đầu XH 2.54mm 3 Chân Thẳng Xuyên Lỗ
- Giá bán: 319đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu XH 2.54mm 3 Chân Thẳng Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
Đầu XH 2.54mm 2 Chân Thẳng Xuyên Lỗ
Đầu XH 2.54mm 2 Chân Thẳng Xuyên Lỗ
- Giá bán: 228đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu XH 2.54mm 2 Chân Thẳng Xuyên Lỗ
Chương trình khuyến mại
Đầu MX 1.25mm 8 Chân Cong Dán SMT
Đầu MX 1.25mm 8 Chân Cong Dán SMT
- Giá bán: 2.280đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu MX 1.25mm 8 Chân Cong Dán SMT
Chương trình khuyến mại
1
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - Công Ty TNHH TDLOGY / GPKD số:
0316869653 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


zalo laza laza