Thời gian Mở cửa: Các ngày trong tuần: 7:30 - 20:00

0 sản phẩm

  • Giỏ hàng của bạn trống!

Danh Mục

Một số mạch nguồn Linear Regulator hữu ích

Một số mạch nguồn Linear Regulator hữu ích

10/12/2022   |   111   |   0

Đôi khi trong các dự án, PCBA cần các nguồn ngõ ra có điện áp thay đổi, hoặc cần công suất cao,…
ESP32 hướng dẫn lập trình kết nối MQTT - IoT

ESP32 hướng dẫn lập trình kết nối MQTT - IoT

04/12/2021   |   994   |   0

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là giao thức truyền thông điệp (message) theo mô hình publish/subscribe (cung cấp…
Bắt đầu lập trình với ESP-IDF - Thiết lập môi trường phát triển và lập trình

Bắt đầu lập trình với ESP-IDF - Thiết lập môi trường phát triển và lập trình

04/12/2021   |   1371   |   0

Đây là bài hướng dẫn sử dụng các dòng ESP32, ESP32-S, ESP32-S2, ESP32-C3, ESP32-S3 trên ESP-IDF.  ESP-IDF…
Hướng dẫn sử dụng module 4G với ESP32 - MQTT

Hướng dẫn sử dụng module 4G với ESP32 - MQTT

14/11/2021   |   2692   |   0

Hướng dẫn sử dụng: Phần mềm AT Command Test Giải pháp thay thế SIM800 và SIM900 Hướng dẫn kết nối TCP/IP - MQTT SIM A7600 - A7670 Giao thức…
AT Command Test cho các dòng Module SIM

AT Command Test cho các dòng Module SIM

18/07/2021   |   3937   |   0

Đây là ứng dụng do Linh Kiện Thủ Đức phát triển, nhằm test và phát triển nhanh các ứng dụng dựa trên các…
ESP32 C3 hướng dẫn lập trình kết nối MQTT - IoT

ESP32 C3 hướng dẫn lập trình kết nối MQTT - IoT

11/06/2021   |   2541   |   0

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là giao thức truyền thông điệp (message) theo mô hình publish/subscribe (cung cấp…
Bắt đầu lập trình với ESP32-C3 - Thiết lập môi trường phát triển và lập trình

Bắt đầu lập trình với ESP32-C3 - Thiết lập môi trường phát triển và lập trình

06/06/2021   |   2723   |   0

Đây là dòng SoC Wi-Fi BLE mới nhất hiện nay của ESPRESSIF, được ra mắt vào cuối năm 2020. ESP32-C3 là sử dụng CPU RISC-V…
Giới thiệu dòng Wi-Fi BLE SoC ESP32-C3

Giới thiệu dòng Wi-Fi BLE SoC ESP32-C3

05/06/2021   |   2165   |   0

Đây là dòng SoC Wi-Fi BLE mới nhất hiện nay của ESPRESSIF, được ra mắt vào cuối năm 2020. ESP32-C3 là sử dụng CPU RISC-V…
 ESP32-C3 giá rẻ thách thức thay thế ESP8266, ESP32-S2, ESP32?

ESP32-C3 giá rẻ thách thức thay thế ESP8266, ESP32-S2, ESP32?

05/06/2021   |   3985   |   0

ESP32-C3 là dòng SoC Wi-Fi - BLE được Espressif ra mắt vào cuối năm 2020 với giá thành phù hợp cũng như nhiều…
Giao thức PPP (POINT-TO-POINT PROTOCOL) sử dụng kết nối module SIM 4G/GSM là gì?

Giao thức PPP (POINT-TO-POINT PROTOCOL) sử dụng kết nối module SIM 4G/GSM là gì?

22/05/2021   |   2506   |   0

Hiện tại các module SIM 4G/GSM thông thường để thiết lập các kết nối như TCP/IP, HTTP(S), MQTT(S) chúng ta thường sử dụng AT…
Lựa chọn dòng module SIM 4G 3G cho dự án IoT

Lựa chọn dòng module SIM 4G 3G cho dự án IoT

20/04/2021   |   2169   |   0

SIM 4G SIMCOM A7600C-L1, A7670C, A7672, SIM7600CE, SIM7022, SIM7020 là các dòng Module SIM 4G phổ biến hiện nay trong xu thế thay…
Hướng dẫn kết nối TCP/IP Module SIM 4G SIM7600 A7670

Hướng dẫn kết nối TCP/IP Module SIM 4G SIM7600 A7670

03/04/2021   |   6244   |   0

Module SIM7600 và A7670 là 2 Module SIM hỗ trợ kết nối 4G, tốc độ cao, giá thành phù hợp dành cho những ứng…