CÔNG TẮC, NÚT NHẤN

Tìm thấy 28 sản phẩm
Nút Nhấn 3x4mm Cao 2.5mm 2 Chân SMD
Nút Nhấn 3x4mm Cao 2.5mm 2 Chân SMD
- Giá bán: 800đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút Nhấn 3x4mm Cao 2.5mm 2 Chân SMD
Chương trình khuyến mại
KCD4-203-B Công Tắc Rocker 3 Vị Trí DPST 6 Chân Màu Đen
KCD4-203-B Công Tắc Rocker 3 Vị Trí DPST 6 Chân Màu Đen
- Giá bán: 17.100đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
KCD4-203-B Công Tắc Rocker 3 Vị Trí DPST 6 Chân Màu Đen
Chương trình khuyến mại
MKA14103 Công Tắc Từ 2x14mm Thường Hở
MKA14103 Công Tắc Từ 2x14mm Thường Hở
- Giá bán: 3.500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MKA14103 Công Tắc Từ 2x14mm Thường Hở
Chương trình khuyến mại
EC11 Rotary Encoder 20 Vị Trí Núm Dài 20mm
EC11 Rotary Encoder 20 Vị Trí Núm Dài 20mm
- Giá bán: 10.260đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
EC11 Rotary Encoder 20 Vị Trí Núm Dài 20mm
Chương trình khuyến mại
Nút Nhấn 6x6x21mm 4 Chân DIP
Nút Nhấn 6x6x21mm 4 Chân DIP
- Giá bán: 547đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút Nhấn 6x6x21mm 4 Chân DIP
Chương trình khuyến mại
Nút Nhấn 3x6mm Cao 5.0mm 2 Chân DIP
Nút Nhấn 3x6mm Cao 5.0mm 2 Chân DIP
- Giá bán: 547đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút Nhấn 3x6mm Cao 5.0mm 2 Chân DIP
Chương trình khuyến mại
Nút Nhấn Nhả 7x7mm 6 Chân DIP
Nút Nhấn Nhả 7x7mm 6 Chân DIP
- Giá bán: 1.140đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút Nhấn Nhả 7x7mm 6 Chân DIP
Chương trình khuyến mại
Công Tắc 5 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ
Công Tắc 5 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ
- Giá bán: 5.928đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công Tắc 5 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ
Chương trình khuyến mại
Công Tắc 4 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ
Công Tắc 4 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ
- Giá bán: 4.674đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công Tắc 4 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ
Chương trình khuyến mại
Công Tắc 3 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ
Công Tắc 3 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ
- Giá bán: 3.990đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công Tắc 3 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ
Chương trình khuyến mại
Công Tắc 2 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ
Công Tắc 2 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ
- Giá bán: 3.534đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công Tắc 2 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ
Chương trình khuyến mại
Công Tắc 1 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ
Công Tắc 1 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ
- Giá bán: 1.938đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công Tắc 1 Bit Dip Switch Xuyên Lỗ 2.54mm Màu Đỏ
Chương trình khuyến mại
Nút Nhấn 6x6x25mm 4 Chân DIP
Nút Nhấn 6x6x25mm 4 Chân DIP
- Giá bán: 600đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút Nhấn 6x6x25mm 4 Chân DIP
Chương trình khuyến mại
KF350-2-V Domino 2 Chân Thẳng 3.5mm KF350-2P
KF350-2-V Domino 2 Chân Thẳng 3.5mm KF350-2P
- Giá bán: 2.280đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
KF350-2-V Domino 2 Chân Thẳng 3.5mm KF350-2P
Chương trình khuyến mại
Nút Nhấn 12x12x9mm 4 Chân DIP
Nút Nhấn 12x12x9mm 4 Chân DIP
- Giá bán: 741đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút Nhấn 12x12x9mm 4 Chân DIP
Chương trình khuyến mại
Nút Nhấn 12x12x7mm 4 Chân DIP
Nút Nhấn 12x12x7mm 4 Chân DIP
- Giá bán: 684đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút Nhấn 12x12x7mm 4 Chân DIP
Chương trình khuyến mại
Nút Nhấn 6x6x8mm 4 Chân Ngang DIP
Nút Nhấn 6x6x8mm 4 Chân Ngang DIP
- Giá bán: 456đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút Nhấn 6x6x8mm 4 Chân Ngang DIP
Chương trình khuyến mại
Nút Nhấn 6x6x5mm 4 Chân Ngang DIP
Nút Nhấn 6x6x5mm 4 Chân Ngang DIP
- Giá bán: 456đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút Nhấn 6x6x5mm 4 Chân Ngang DIP
Chương trình khuyến mại
Nút Nhấn 6x6x4.3mm 2 Chân Ngang DIP
Nút Nhấn 6x6x4.3mm 2 Chân Ngang DIP
- Giá bán: 456đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút Nhấn 6x6x4.3mm 2 Chân Ngang DIP
Chương trình khuyến mại
Nút Nhấn 6x6x20mm 4 Chân DIP
Nút Nhấn 6x6x20mm 4 Chân DIP
- Giá bán: 456đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút Nhấn 6x6x20mm 4 Chân DIP
Chương trình khuyến mại
Nút Nhấn 6x6x5mm 4 Chân DIP
Nút Nhấn 6x6x5mm 4 Chân DIP
- Giá bán: 456đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút Nhấn 6x6x5mm 4 Chân DIP
Chương trình khuyến mại
Nút Nhấn Mini 3x6x5mm 2 Chân DIP
Nút Nhấn Mini 3x6x5mm 2 Chân DIP
- Giá bán: 456đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút Nhấn Mini 3x6x5mm 2 Chân DIP
Chương trình khuyến mại
Nút Nhấn SMD 6x6x4.3mm 4 Chân
Nút Nhấn SMD 6x6x4.3mm 4 Chân
- Giá bán: 456đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút Nhấn SMD 6x6x4.3mm 4 Chân
Chương trình khuyến mại
Nút Nhấn SMD 6x6x10mm 4 Chân
Nút Nhấn SMD 6x6x10mm 4 Chân
- Giá bán: 456đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút Nhấn SMD 6x6x10mm 4 Chân
Chương trình khuyến mại
Nút Nhấn SMD 6x6x7mm 4 Chân
Nút Nhấn SMD 6x6x7mm 4 Chân
- Giá bán: 456đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút Nhấn SMD 6x6x7mm 4 Chân
Chương trình khuyến mại
Nút Nhấn SMD 3x6x3.5mm 4 Chân Ngang
Nút Nhấn SMD 3x6x3.5mm 4 Chân Ngang
- Giá bán: 684đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút Nhấn SMD 3x6x3.5mm 4 Chân Ngang
Chương trình khuyến mại
Nút Nhấn SMD 3x6x2.5mm Đầu Đỏ 2 Chân
Nút Nhấn SMD 3x6x2.5mm Đầu Đỏ 2 Chân
- Giá bán: 250đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút Nhấn SMD 3x6x2.5mm Đầu Đỏ 2 Chân
Chương trình khuyến mại
Nút Nhấn SMD 6x6x3.1mm Đầu Đỏ 4 Chân
Nút Nhấn SMD 6x6x3.1mm Đầu Đỏ 4 Chân
- Giá bán: 456đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Nút Nhấn SMD 6x6x3.1mm Đầu Đỏ 4 Chân
Chương trình khuyến mại
1
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - Công Ty TNHH TDLOGY / GPKD số:
0316869653 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


zalo laza laza