CẢM BIẾN

Tìm thấy 54 sản phẩm
HLK-LD2410B-P 24Ghz Mô-đun cảm biến radar phát hiện khoảng cách cơ thể
HLK-LD2410B-P 24Ghz Mô-đun cảm biến radar phát hiện khoảng cách cơ thể
- Giá bán: 76.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
HLK-LD2410B-P 24Ghz Mô-đun cảm biến radar phát hiện khoảng cách cơ thể
Chương trình khuyến mại
Mô-đun radar HLK-LD101 10G Cảm biến phát hiện chuyển động Doppler
Mô-đun radar HLK-LD101 10G Cảm biến phát hiện chuyển động Doppler
- Giá bán: 55.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mô-đun radar HLK-LD101 10G Cảm biến phát hiện chuyển động Doppler
Chương trình khuyến mại
Cảm Biến Độ Ẩm Đất V2
Cảm Biến Độ Ẩm Đất V2
- Giá bán: 12.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm Biến Độ Ẩm Đất V2
Chương trình khuyến mại
Cảm Biến Độ Ẩm, Nhiệt Độ DHT22 Ra Chân
Cảm Biến Độ Ẩm, Nhiệt Độ DHT22 Ra Chân
- Giá bán: 90.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm Biến Độ Ẩm, Nhiệt Độ DHT22 Ra Chân
Chương trình khuyến mại
Cảm Biến Độ Ẩm, Nhiệt Độ DHT11 Ra Chân
Cảm Biến Độ Ẩm, Nhiệt Độ DHT11 Ra Chân
- Giá bán: 25.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm Biến Độ Ẩm, Nhiệt Độ DHT11 Ra Chân
Chương trình khuyến mại
Cảm Biến JoyStick PS2 Arduino
Cảm Biến JoyStick PS2 Arduino
- Giá bán: 8.500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm Biến JoyStick PS2 Arduino
Chương trình khuyến mại
Cảm Biến Loadcell 20Kg - YZC131
Cảm Biến Loadcell 20Kg - YZC131
- Giá bán: 35.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm Biến Loadcell 20Kg - YZC131
Chương trình khuyến mại
Cảm Biến Loadcell 10Kg - YZC131
Cảm Biến Loadcell 10Kg - YZC131
- Giá bán: 35.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm Biến Loadcell 10Kg - YZC131
Chương trình khuyến mại
Cảm Biến Loadcell 5Kg - YZC131
Cảm Biến Loadcell 5Kg - YZC131
- Giá bán: 35.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm Biến Loadcell 5Kg - YZC131
Chương trình khuyến mại
Cảm Biến Loadcell 1Kg - YZC131
Cảm Biến Loadcell 1Kg - YZC131
- Giá bán: 35.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm Biến Loadcell 1Kg - YZC131
Chương trình khuyến mại
Mạch Cảm Biến Áp Suất GY-BMP280
Mạch Cảm Biến Áp Suất GY-BMP280
- Giá bán: 13.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch Cảm Biến Áp Suất GY-BMP280
Chương trình khuyến mại
KY-003 Mạch Cảm Biến Từ Trường
KY-003 Mạch Cảm Biến Từ Trường
- Giá bán: 5.200đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
KY-003 Mạch Cảm Biến Từ Trường
Chương trình khuyến mại
GY-9250 Mạch Cảm Biến Con Quay Gia Tốc 6DOF
GY-9250 Mạch Cảm Biến Con Quay Gia Tốc 6DOF
- Giá bán: 70.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
GY-9250 Mạch Cảm Biến Con Quay Gia Tốc 6DOF
Chương trình khuyến mại
GY-271 QMC5883L Mạch Cảm Biến Gia Tốc
GY-271 QMC5883L Mạch Cảm Biến Gia Tốc
- Giá bán: 28.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
GY-271 QMC5883L Mạch Cảm Biến Gia Tốc
Chương trình khuyến mại
GY-302 BH1750 Cảm Biến Cường Độ Ánh Sáng
GY-302 BH1750 Cảm Biến Cường Độ Ánh Sáng
- Giá bán: 23.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
GY-302 BH1750 Cảm Biến Cường Độ Ánh Sáng
Chương trình khuyến mại
MAX6675 Mạch Cảm Biến Nhiệt Type K
MAX6675 Mạch Cảm Biến Nhiệt Type K
- Giá bán: 45.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MAX6675 Mạch Cảm Biến Nhiệt Type K
Chương trình khuyến mại
Module Cảm Biến Quang Trở KY-018
Module Cảm Biến Quang Trở KY-018
- Giá bán: 6.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Module Cảm Biến Quang Trở KY-018
Chương trình khuyến mại
HW-040 Rotary Encoder Điều Khiển Góc Quay Động Cơ 360 Độ
HW-040 Rotary Encoder Điều Khiển Góc Quay Động Cơ 360 Độ
- Giá bán: 11.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
HW-040 Rotary Encoder Điều Khiển Góc Quay Động Cơ 360 Độ
Chương trình khuyến mại
TCRT5000 Cảm Biến Dò Line 5 Kênh Khoảng Cách 10-15mm
TCRT5000 Cảm Biến Dò Line 5 Kênh Khoảng Cách 10-15mm
- Giá bán: 32.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
TCRT5000 Cảm Biến Dò Line 5 Kênh Khoảng Cách 10-15mm
Chương trình khuyến mại
FC-03 LM393 Mạch Cảm Biến Tốc Độ Encoder
FC-03 LM393 Mạch Cảm Biến Tốc Độ Encoder
- Giá bán: 6.700đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
FC-03 LM393 Mạch Cảm Biến Tốc Độ Encoder
Chương trình khuyến mại
H2010 LM393 Mạch Cảm Biến Quang Tốc Độ Động Cơ
H2010 LM393 Mạch Cảm Biến Quang Tốc Độ Động Cơ
- Giá bán: 9.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
H2010 LM393 Mạch Cảm Biến Quang Tốc Độ Động Cơ
Chương trình khuyến mại
Điện Trở Nhiệt NTC 100K 1% 3950K -40~125°C MF52A104H3950
Điện Trở Nhiệt NTC 100K 1% 3950K -40~125°C MF52A104H3950
- Giá bán: 3.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Điện Trở Nhiệt NTC 10K 1% 3950 -40~125°C
Chương trình khuyến mại
FY-10 Đồng Hồ Nhiệt Độ
FY-10 Đồng Hồ Nhiệt Độ
- Giá bán: 14.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
FY-10 Đồng Hồ Nhiệt Độ
Chương trình khuyến mại
Cảm ứng 1 Chạm điện dung TTP223B mini có Kích thước Nhỏ Gọn
Cảm ứng 1 Chạm điện dung TTP223B mini có Kích thước Nhỏ Gọn
- Giá bán: 3.500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cảm ứng 1 Chạm điện dung TTP223B mini có Kích thước Nhỏ Gọn
Chương trình khuyến mại
IC cảm biến nhiệt độ DS18B20
IC cảm biến nhiệt độ DS18B20
- Giá bán: 19.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
IC cảm biến nhiệt độ DS18B20
Chương trình khuyến mại
SHT30 Cảm biến nhiệt độ độ ẩm HSJ632-SHT30
SHT30 Cảm biến nhiệt độ độ ẩm HSJ632-SHT30
- Giá bán: 199.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
SHT30 Cảm biến nhiệt độ độ ẩm HSJ632-SHT30
Chương trình khuyến mại
SHT30 Cảm biến nhiệt độ độ ẩm HT68-SHT30
SHT30 Cảm biến nhiệt độ độ ẩm HT68-SHT30
- Giá bán: 199.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
SHT30 Cảm biến nhiệt độ độ ẩm HT68-SHT30
Chương trình khuyến mại
SHT30 Cảm biến nhiệt độ độ ẩm SJ57-SHT30
SHT30 Cảm biến nhiệt độ độ ẩm SJ57-SHT30
- Giá bán: 199.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
SHT30 Cảm biến nhiệt độ độ ẩm SJ57-SHT30
Chương trình khuyến mại
Đầu Nối Nhiệt K Plug Omega Thermocouple -29~220°C
Đầu Nối Nhiệt K Plug Omega Thermocouple -29~220°C
- Giá bán: 22.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Đầu Nối Nhiệt K Plug Omega Thermocouple -29~220°C
Chương trình khuyến mại
ACS712ELCTR-30A-T Cảm Biến Dòng 30 A 1 Kênh
ACS712ELCTR-30A-T Cảm Biến Dòng 30 A 1 Kênh
- Giá bán: 19.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
ACS712ELCTR-30A-T Cảm Biến Dòng 30 A 1 Kênh (Cái)
Chương trình khuyến mại
12
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - Công Ty TNHH TDLOGY / GPKD số:
0316869653 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


zalo laza laza