Antena, phụ kiện antena GSM, 3G, 4G

Tìm thấy 25 sản phẩm
Anten GSM LTE 2G 3G 4G Vỏ nhựa Dán 2M AH3G.403
Anten GSM LTE 2G 3G 4G Vỏ nhựa Dán 2M AH3G.403
- Giá bán: 55.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Anten GSM LTE 2G 3G 4G Vỏ nhựa Dán 2M AH3G.403 (Cái)
Chương trình khuyến mại
Khay Cắm Nano Sim 6 Chân Push-Pull
Khay Cắm Nano Sim 6 Chân Push-Pull
- Giá bán: 7.600đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khay Cắm Nano Sim 6 Chân Push-Pull
Chương trình khuyến mại
Anten GSM LTE 3G 4G 18dBi Dài 3M Đầu SMA Đực
Anten GSM LTE 3G 4G 18dBi Dài 3M Đầu SMA Đực
- Giá bán: 89.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ăng ten GSM LTE 3G 4G 18dBi Dài 3M Đầu SMA Đực (Cái)
Chương trình khuyến mại
Anten GSM LTE 3G 4G 12dBi Dài 3M Đầu SMA Đực
Anten GSM LTE 3G 4G 12dBi Dài 3M Đầu SMA Đực
- Giá bán: 79.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ăng ten GSM LTE 3G 4G 12dBi Dài 3M Đầu SMA Đực (Cái)
Chương trình khuyến mại
Dây Ipex Female SMA WIFI/GSM/GPS/3G/4G 1M
Dây Ipex Female SMA WIFI/GSM/GPS/3G/4G 1M
- Giá bán: 33.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Ipex Female SMA WIFI/GSM/GPS/3G/4G 1M
Chương trình khuyến mại
Dây Ipex Female SMA WIFI/GSM/GPS/3G/4G 2M
Dây Ipex Female SMA WIFI/GSM/GPS/3G/4G 2M
- Giá bán: 59.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Ipex Female SMA WIFI/GSM/GPS/3G/4G 2M
Chương trình khuyến mại
Dây Ipex Female ra SMA WIFI/GSM/GPS/3G/4G 50cm
Dây Ipex Female ra SMA WIFI/GSM/GPS/3G/4G 50cm
- Giá bán: 25.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Ipex Female ra SMA WIFI/GSM/GPS/3G/4G 50cm
Chương trình khuyến mại
Antena dán FPC GSM 2G 3G 4G NBIoT LTE dài 3cm
Antena dán FPC GSM 2G 3G 4G NBIoT LTE dài 3cm
- Giá bán: 7.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antena dán FPC GSM 2G 3G 4G NBIoT LTE dài 3cm (Cái)
Chương trình khuyến mại
Antena dán FPC GSM 2G 3G 4G NBIoT LTE dài 13cm
Antena dán FPC GSM 2G 3G 4G NBIoT LTE dài 13cm
- Giá bán: 25.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antena dán FPC GSM 2G 3G 4G NBIoT LTE dài 13cm (Cái)
Chương trình khuyến mại
Dây Ipex Female SMA WIFI/GSM/GPS/3G/4G 5cm
Dây Ipex Female SMA WIFI/GSM/GPS/3G/4G 5cm
- Giá bán: 10.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Ipex Female SMA WIFI/GSM/GPS/3G/4G 5cm
Chương trình khuyến mại
Antena dán FPC GSM 2G 3G 4G NBIoT LTE dài 10cm
Antena dán FPC GSM 2G 3G 4G NBIoT LTE dài 10cm
- Giá bán: 25.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antena dán FPC GSM 2G 3G 4G NBIoT LTE dài 10cm (Cái)
Chương trình khuyến mại
Khay Cắm Nano Sim 6 Chân Open-Lock
Khay Cắm Nano Sim 6 Chân Open-Lock
- Giá bán: 7.600đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khay Cắm Nano Sim 6 Chân Open-Lock
Chương trình khuyến mại
Khay Cắm Nano Sim 7 Chân Push-Push
Khay Cắm Nano Sim 7 Chân Push-Push
- Giá bán: 7.600đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Khay Cắm Nano Sim 7 Chân Push-Push
Chương trình khuyến mại
Antena dán FPC GSM 2G 3G 4G NBIoT LTE dài 20cm
Antena dán FPC GSM 2G 3G 4G NBIoT LTE dài 20cm
- Giá bán: 28.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antena dán FPC GSM 2G 3G 4G NBIoT LTE dài 20cm (Cái)
Chương trình khuyến mại
Antena Ceramic Active GPS Mini 1575MHz Đầu Ipex Dài 100mm
Antena Ceramic Active GPS Mini 1575MHz Đầu Ipex Dài 100mm
- Giá bán: 28.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Antena Ceramic Active GPS Mini 1575MHz Đầu Ipex Dài 100mm (Cái)
Chương trình khuyến mại
Anten Antena dán FPC GSM 2G 3G 4G NBIoT LTE dài 5cm
Anten Antena dán FPC GSM 2G 3G 4G NBIoT LTE dài 5cm
- Giá bán: 23.500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ăng Ten Antena dán FPC GSM 2G 3G 4G NBIoT LTE dài 5cm (Cái)
Chương trình khuyến mại
WF-10 Ăng Ten GSM 2G 3G 4G LTE
WF-10 Ăng Ten GSM 2G 3G 4G LTE
- Giá bán: 75.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
WF-10 Ăng Ten GSM 2G 3G 4G LTE
Chương trình khuyến mại
Anten GSM LTE 3G 4G 12dBi Dài 2M Đầu SMA Đực
Anten GSM LTE 3G 4G 12dBi Dài 2M Đầu SMA Đực
- Giá bán: 59.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Ăng ten GSM LTE 3G 4G 12dBi Dài 2M Đầu SMA Đực (Cái)
Chương trình khuyến mại
SMA-KWE-13.5 Đầu RF SMA Đực Dài 13.5mm Thẳng Cao 1 Nửa Trục Hàn PCB
SMA-KWE-13.5 Đầu RF SMA Đực Dài 13.5mm Thẳng Cao 1 Nửa Trục Hàn PCB
- Giá bán: 5.700đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
SMA-KWE-13.5 Đầu RF SMA Đực Dài 13.5mm Thẳng Cao 1 Nửa Trục Hàn PCB
Chương trình khuyến mại
SMA-KWE-13.5 Đầu RF SMA Đực Dài 13.5mm Thẳng Hàn PCB
SMA-KWE-13.5 Đầu RF SMA Đực Dài 13.5mm Thẳng Hàn PCB
- Giá bán: 5.700đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
SMA-KWE-13.5 Đầu RF SMA Đực Dài 13.5mm Thẳng Hàn PCB
Chương trình khuyến mại
SMA-KWE-14.5 Đầu RF SMA Đực Dài 14.5mm Vuông Góc 90 Độ Hàn PCB
SMA-KWE-14.5 Đầu RF SMA Đực Dài 14.5mm Vuông Góc 90 Độ Hàn PCB
- Giá bán: 9.120đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
SMA-KWE-14.5 Đầu RF SMA Đực Dài 14.5mm Vuông Góc 90 Độ Hàn PCB
Chương trình khuyến mại
IPEX CONNECTOR

IPEX CONNECTOR

1.200đ
Còn hàng
Mua
IPEX CONNECTOR
- Giá bán: 1.200đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
IPEX CONNECTOR
Chương trình khuyến mại
Dây Ipex Female SMA WIFI/GSM/GPS/3G/4G 15cm
Dây Ipex Female SMA WIFI/GSM/GPS/3G/4G 15cm
- Giá bán: 13.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Ipex Female SMA WIFI/GSM/GPS/3G/4G 15cm
Chương trình khuyến mại
MS-PP-6P-V3 Khay Cắm Micro Sim 6 Chân Push-Push
MS-PP-6P-V3 Khay Cắm Micro Sim 6 Chân Push-Push
- Giá bán: 7.500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MS-PP-6P-V3 Khay Cắm Micro Sim 6 Chân Push-Push
Chương trình khuyến mại
MS-OL-6P-V2 Khay Cắm Micro Sim 6 Chân Open-Lock
MS-OL-6P-V2 Khay Cắm Micro Sim 6 Chân Open-Lock
- Giá bán: 4.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MS-OL-6P-V2 Khay Cắm Micro Sim 6 Chân Open-Lock
Chương trình khuyến mại
1
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
HỘ KINH DOANH: LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - LINH KIỆN THỦ ĐỨC / GPKD số:
8119211718 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


Đăng Ký Bộ Công Thương DMCA.com Protection Status
zalo laza laza