ÂM THANH - DIY AUDIO

Tìm thấy 30 sản phẩm
ISD1820 C1634 Mạch Ghi Âm Và Phát
ISD1820 C1634 Mạch Ghi Âm Và Phát
- Giá bán: 32.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
ISD1820 C1634 Mạch Ghi Âm Và Phát
Chương trình khuyến mại
WH148-104-6P Biến Trở Volume Đôi 100K Taiwan
WH148-104-6P Biến Trở Volume Đôi 100K Taiwan
- Giá bán: 4.560đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
WH148-104-6P Biến Trở Volume Đôi 100K Taiwan
Chương trình khuyến mại
WH148-103-6P Biến Trở Volume Đôi 10K Taiwan
WH148-103-6P Biến Trở Volume Đôi 10K Taiwan
- Giá bán: 4.560đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
WH148-103-6P Biến Trở Volume Đôi 10K Taiwan
Chương trình khuyến mại
Tụ Lọc Nguồn Amply 22000uF 80V PTCON Size 35x100mm
Tụ Lọc Nguồn Amply 22000uF 80V PTCON Size 35x100mm
- Giá bán: 130.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ Lọc Nguồn Amply 22000uF 80V PTCON Size 35x100mm
Chương trình khuyến mại
PAM8403 Mạch Khuếch Đại Âm Thanh 2x3W
PAM8403 Mạch Khuếch Đại Âm Thanh 2x3W
- Giá bán: 14.500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
PAM8403 Mạch Khuếch Đại Âm Thanh 2x3W
Chương trình khuyến mại
Tụ Lọc Nguồn Amply 22000uF 63V PTCON Size 35x80mm
Tụ Lọc Nguồn Amply 22000uF 63V PTCON Size 35x80mm
- Giá bán: 79.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ Lọc Nguồn Amply 22000uF 63V PTCON Size 35x80mm
Chương trình khuyến mại
Tụ Lọc Nguồn Amply 10000uF 100V PTCON Size 35x70mm
Tụ Lọc Nguồn Amply 10000uF 100V PTCON Size 35x70mm
- Giá bán: 68.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ Lọc Nguồn Amply 10000uF 100V PTCON Size 35x70mm
Chương trình khuyến mại
Tụ Lọc Nguồn Amply 10000uF 80V PTCON Size 35x70mm
Tụ Lọc Nguồn Amply 10000uF 80V PTCON Size 35x70mm
- Giá bán: 59.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ Lọc Nguồn Amply 10000uF 80V PTCON Size 35x70mm
Chương trình khuyến mại
LM386 Khuếch Đại Âm Thanh
LM386 Khuếch Đại Âm Thanh
- Giá bán: 13.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
LM386 Khuếch Đại Âm Thanh
Chương trình khuyến mại
Công Tắc ON OFF Rocker DPST 4 Chân Màu Đen
Công Tắc ON OFF Rocker DPST 4 Chân Màu Đen
- Giá bán: 7.980đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Công Tắc ON OFF Rocker DPST 4 Chân Màu Đen
Chương trình khuyến mại
Tụ Lọc Nguồn Amply 10000uF 63V PTCON Size 30x50mm
Tụ Lọc Nguồn Amply 10000uF 63V PTCON Size 30x50mm
- Giá bán: 43.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ Lọc Nguồn Amply 10000uF 63V PTCON Size 30x50mm
Chương trình khuyến mại
Cọc Loa Đơn Màu Đen
Cọc Loa Đơn Màu Đen
- Giá bán: 11.400đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cọc Loa Đơn Màu Đen
Chương trình khuyến mại
Cọc Loa Đơn Màu Đỏ
Cọc Loa Đơn Màu Đỏ
- Giá bán: 11.400đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cọc Loa Đơn Màu Đỏ
Chương trình khuyến mại
Cọc Loa Đôi Đỏ Đen Chân Dài
Cọc Loa Đôi Đỏ Đen Chân Dài
- Giá bán: 28.500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cọc Loa Đôi Đỏ Đen Chân Dài
Chương trình khuyến mại
Cọc Loa Đôi Đỏ Đen Chân Ngắn
Cọc Loa Đôi Đỏ Đen Chân Ngắn
- Giá bán: 22.800đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cọc Loa Đôi Đỏ Đen Chân Ngắn
Chương trình khuyến mại
Tụ Lọc Nguồn Ampli GSW 10000uF 100V
Tụ Lọc Nguồn Ampli GSW 10000uF 100V
- Giá bán: 90.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ Lọc Nguồn Ampli GSW 10000uF 100V
Chương trình khuyến mại
Tụ Cản Treble XPP 4.7uF 400V Màu Đen Vàng
Tụ Cản Treble XPP 4.7uF 400V Màu Đen Vàng
- Giá bán: 22.800đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ Cản Treble XPP 4.7uF 400V Màu Đen Vàng
Chương trình khuyến mại
Tụ Cản Treble ELECT 2.2uF 100V
Tụ Cản Treble ELECT 2.2uF 100V
- Giá bán: 5.700đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ Cản Treble ELECT 2.2uF 100V
Chương trình khuyến mại
Tụ Cản Treble ELECT 1.5uF 100V
Tụ Cản Treble ELECT 1.5uF 100V
- Giá bán: 5.700đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ Cản Treble ELECT 1.5uF 100V
Chương trình khuyến mại
Tụ Cản Treble HD 2.2uF 400V
Tụ Cản Treble HD 2.2uF 400V
- Giá bán: 5.700đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ Cản Treble HD 2.2uF 400V
Chương trình khuyến mại
Tụ Cản Treble HD 1.5uF 400V
Tụ Cản Treble HD 1.5uF 400V
- Giá bán: 5.700đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ Cản Treble HD 1.5uF 400V
Chương trình khuyến mại
MẠCH NHẬN TÍN HIỆU ÂM THANH BLUETOOTH 4.1
MẠCH NHẬN TÍN HIỆU ÂM THANH BLUETOOTH 4.1
- Giá bán: 29.900đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
MẠCH NHẬN TÍN HIỆU ÂM THANH BLUETOOTH 4.1
Chương trình khuyến mại
WH148-503-6P Biến Trở Volume Đôi 50K Taiwan
WH148-503-6P Biến Trở Volume Đôi 50K Taiwan
- Giá bán: 4.560đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
WH148-503-6P Biến Trở Volume Đôi 50K Taiwan
Chương trình khuyến mại
Cọc Đấu Nguồn M6 Đen
Cọc Đấu Nguồn M6 Đen
- Giá bán: 10.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cọc Đấu Nguồn M6 Đen
Chương trình khuyến mại
Cọc Đấu Nguồn M6 Đỏ
Cọc Đấu Nguồn M6 Đỏ
- Giá bán: 10.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Cọc Đấu Nguồn M6 Đỏ
Chương trình khuyến mại
Tụ Lọc Nguồn Amply 10000uF 80V DYLC
Tụ Lọc Nguồn Amply 10000uF 80V DYLC
- Giá bán: 70.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Tụ Lọc Nguồn Amply 10000uF 80V DYLC
Chương trình khuyến mại
Dây Bus Tín Hiệu Mono 40cm Loại Tốt
Dây Bus Tín Hiệu Mono 40cm Loại Tốt
- Giá bán: 5.120đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus Tín Hiệu Mono 40cm Loại Tốt
Chương trình khuyến mại
Dây Bus Tín Hiệu Stereo 20cm Loại Tốt
Dây Bus Tín Hiệu Stereo 20cm Loại Tốt
- Giá bán: 5.980đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Dây Bus Tín Hiệu Stereo 20cm Loại Tốt
Chương trình khuyến mại
Mạch Khuếch Đại Âm Thanh TPA3116D2 Class D 100W Bluetooth 5.0
Mạch Khuếch Đại Âm Thanh TPA3116D2 Class D 100W Bluetooth 5.0
- Giá bán: 350.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Mạch Khuếch Đại Âm Thanh TPA3116D2 Class D 100W Bluetooth 5.0
Chương trình khuyến mại
PAM8403 Mạch Khuếch Đại Âm Thanh Class D
PAM8403 Mạch Khuếch Đại Âm Thanh Class D
- Giá bán: 7.500đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
PAM8403 Mạch Khuếch Đại Âm Thanh Class D
Chương trình khuyến mại
1
Tổng Đài Hỗ Trợ 0969528497
KD: Mrs.Tâm
zalo
0374791410 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Tư vấn kĩ thuật:
zalo
0969.528.497 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
HỘ KINH DOANH: LINH KIỆN THỦ ĐỨC

©2021 - 2023 - LINH KIỆN THỦ ĐỨC / GPKD số:
8119211718 Do Chi cục Thuế  Quận Thủ Đức Cấp


Đăng Ký Bộ Công Thương DMCA.com Protection Status
zalo laza laza